GDPR ZUPFINESTRE

S.C. Zupfinestre S.R.L., with the headquarter in Iaşi, Str. Basarabia, Nr. 14, Bratuleni village Miroslava commune, registered in the Trade Registry under number J22/1489/2010, registration unique code RO27663811, with the e-mail cristi@zupfinestre.ro , legally represented by Cristi Zupcu, administrator, in capacity of BENEFICIARY. You will find out bellow how information is collected, what it is and how it will be used by us. You will also know how to defend yourself or secure your account. This privacy policy applies only on the zupfinestre.ro website. We do not cover information collected by third-party sites, including partners or those who have purchased advertising space on our site. Our sites also contain links to other sites.

If you click on a material from another site promoted by us, we are not responsible for their privacy settings. We recommend that you read their privacy policy when reading information from them. Behavioral marketing or remarketing on the zupfinestre.ro site is affiliated with Google and Facebook in an online marketing network based on visitor′ s behavior.

1. How these online marketing networks work

When you are interested in a particular topic, you will visit more sites and more web pages that discuss these topics. On those pages, there will always be lines of code from Google and Facebook that note that you have visited that page and therefore have an interest in a particular service.

When you are interested in a particular topic, you will visit more sites and more web pages that discuss these topics. On those pages, there will always be lines of code from Google and Facebook that note that you have visited that page and therefore have an interest in a particular service.

When you are interested in a particular topic, you will visit more sites and more web pages that discuss these topics. On those pages, there will always be lines of code from Google and Facebook that note that you have visited that page and therefore have an interest in a particular service.

2. What categories of personal data we process.

We generally collect your personal data directly from you so that you have control over the type of information you provide to us.

By way of example, we receive information from you as follows:

a) When you create a user account, send us: e-mail address, name and surname. Within your personal page (My Account), you can add additional information, such as: photos, phone number, email address, address, etc .;

b) When you access the contact form, you provide us with information such as: name and surname, e-mail address, telephone;

c) When you subscribe to the newslatter, you provide us with information such as: name and surname, e-mail address, telephone. We may also collect and further process certain information about your behavior while visiting our website, in order to personalize your online experience and provide you with offers adapted to your profile. We invite you to learn more details in this regard by consulting the section on the purposes of processing below. On our website we may store and collect information in cookies and similar technologies, in accordance with the Cookies Policy. We do not collect or otherwise process sensitive data, included in the General Data Protection Regulation in special categories of personal data. We also do not want to collect or process data of minors under the age of 16.

3. What are the purposes and grounds of processing

We will use your personal data for the following purposes:

a) Communication - we may use this information that you have provided to us to send you communications by e-mail, sms or telephone. If you have subscribed to some of our newsletters, we will send you this information at the e-mail address which was provided. The legal basis for the processing is your consent. You can unsubscribe from the newsletter whenever you want;

b) User accounts - our site wants to be a community. For this reason, we recommend that you create a user profile on the site and participate in discussions. It is important for you to get involved and report abusive comments correctly;

c) Subscriptions - in order to provide services and make payments based on relevant contracts, we may process your personal data, such as identification data, contact details, bank details. This processing is based on the performance of a contract to which the subscribers are a party or on a legal obligation imposed on us;

d) Contests - in connection with your participation in the various contests organized through our websites, we may collect and process your personal data, in order to select winners, award prizes and centralize statistical reports on consumers, as well as communication with you and others in connection with the above.

Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al S.C. Zupfinestre S.R.L. sau pe executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte (de exemplu, când completați un formular de înscriere la un astfel de concurs) ori pe consimțământ, în cazul datelor cu caracter sensibil. În aceleași condiții cu cele arătate, în funcție de caracterul sau natura unui anumit concurs, putem, de asemenea, să publicăm fotografiile, înregistrările video, înregistrările audio sau înregistrările audiovizuale cu dumneavoastră. În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia. De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum: datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

4. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma noastră. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

5. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: partenerilor noștri; furnizorilor de servicii de marketing; altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare a serviciilor noastre. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim putem, de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

6. Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Puteți să ne cereți: să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal; să vă punem la dispoziție o copie a acestor date; să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs. Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora. Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se bază pe consimțământ); dați curs unui drept legal de a vă opune; acestea au fost prelucrate illegal.

7. Durata de răspuns

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 20 zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 30 zile. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de 30 zile. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul General Gheorghe Magheru numărul 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

en_USEnglish