Termeni şi condiţii ZUPFINESTRE

INTRODUCERE

Acest site este operat de S.C. Zupfinestre S.R.L., operator al ZUPFINESTRE, cu sediul în Iaşi, Str. Basarabia, Nr. 14, Sat Bratuleni, comuna Miroslava, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1489/2010, cod unic de înregistrare RO27663811

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a acestui site web și condițiile de programare, prin intermediul acestui site web (denumit în continuare „Termeni și Condiții").

UTILIZATORUL va citi cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice operațiune prin intermediul acestuia.

Politica de confidențialitate, Politica privind modulele Cookie, precum și orice alte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din prezenții „Termeni și Condiții”.

Prin acceptarea „Termenilor și Condițiilor”, UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord cu Politica de confidențialitate S.C. Zupfinestre S.R.L., precum și cu toate celelalte Politici, orientări aplicabile în mediul online, precum și toate legile și reglementările în vigoare.

Dacă UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții „Termenii și Condiții”, este rugat să nu utilizeze acest site web.

S.C. Zupfinestre S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment „Termenii și Condițiile”.

Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru accesările sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, UTILIZATORUL este rugat să verifice secțiunea aferentă „Termenilor și Condițiilor”, înainte de fiecare operațiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru accesările sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, UTILIZATORUL este rugat să verifice secțiunea aferentă „Termenilor și Condițiilor”, înainte de fiecare operațiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

UTILIZATORUL va reveni periodic la această pagină pentru a se asigura că este familiarizat cu cea mai recentă versiune a acestor „Termeni și Condiții”.

UTILIZATORUL poate determina momentul când „Termenii și Condițiile” au fost ultima dată actualizați sau modificați, prin citirea mențiunii situată sub titlul „Termeni și Condiții S.C. Zupfinestre S.R.L.”, mențiune denumită actualizați la data de ....”

În măsura în care exista un conflict între acești „Termeni și Condiții S.C. Zupfinestre S.R.L.,” și alți Termeni și Condiții suplimentari și speciali prezentați pe site, „Termenii și condițiile” suplimentare și speciale vor prevala.

Acești „Termenii și Condiții” se aplică pe toate site-urile deținute și / sau operate de S.C. Zupfinestre S.R.L., incluzând însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postați Termenii și Condițiile, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, "Site-ul"), dar și serviciilor disponibile pe sau prin intermediul Site-ului ("Serviciile").

DEFINIȚIILE TERMENILOR FOLOSIȚI în PREZENTUL DOCUMENT

Prezenții „Termeni și Condiții” se vor aplica tuturor accesărilor sau vizitelor pe site, precum și produselor oferite de către S.C. Zupfinestre S.R.L. prin intermediul site-ului său.

În cuprinsul prezenților „Termeni și Condiții”, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:
CLIENT – clientul ZUPFINESTRE; COMUNICARE – înseamnă orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema entităților reunite sub denumirea de brand S.C. Zupfinestre S.R.L.;
COOKIE – înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul web folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web;
DATE CU CARACTER PERSONAL - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
ZUPFINESTRE – înseamnă denumirea de brand sub care se prezinta societatea S.C. Zupfinestre S.R.L., dar și colaboratorii și partenerii acesteia;
LINK – înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;
NEWSLETTER – înseamnă un buletin periodic comunicat de către ZUPFINESTRE utilizatorilor săi care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și serviciile furnizate de ZUPFINESTRE, destinate utilizatorilor săi;
OPERATOR – reprezintă societățile care se reunesc sub denumirea de brand ZUPFINESTRE
SITE WEB – înseamnă site-ul https://www.zupfinestre.ro/ SECTIUNE – înseamnă o secțiune de pe site-urile https://www.zupfinestre.ro/;
SPAM – înseamnă orice comunicare comercială, nesolicitată, interzisă de lege atât timp cât nu există acordul explicit al destinatarului (utilizatorului).
S.C. Zupfinestre S.R.L. nu încurajează SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi;
STOCAREA - păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informațiilor;
UTILIZATOR - este orice persoană fizică care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta în anumite condiții, fără a fi necesar să se înregistreze cu un nume de cont și parolă.
În cazul în care UTILIZATORUL va participa la seminarii online sau alte forme organizate de ZUPFINESTRE și colaboratorii săi, este necesară înregistrarea cu user și parolă;
VIZITĂ – înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului https://www.zupfinestre.ro/ sau a unei subsecțiuni din acesta;
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

UTILIZATORUL va putea naviga prin site-ul web și va putea vizualiza conținutul acestuia după ce se va înregistra cu un nume de cont și o parolă.

UTILIZATORUL este responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe site-ul web de către acesta, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de UTILIZATOR.
De asemenea, UTILIZATORUL este de acord:
(i) să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre acesta, și (ii) să mențină și să actualizeze prompt informațiile furnizate pentru că acestea sa fie exacte, actuale și complete. Dacă furnizează orice informații care sunt false, inexacte, sau incomplete, sau S.C. Zupfinestre S.R.L. are motive întemeiate de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, S.C. Zupfinestre S.R.L. are dreptul de a refuza orice solicitare și / sau de a nu da curs solicitărilor, la libera sa alegere.
Datele și informațiile furnizate de UTILIZATOR sunt supuse Politicii de confidențialitate și Politicii de protecție a datelor cu caracter personal.
Prin utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului este de acord cu colectarea și utilizarea (așa cum sunt prezentate în Politica de confidențialitate și în Politica de protecție a datelor cu caracter personal) anumitor informații despre UTILIZATOR, inclusiv transferul acestor informații pentru depozitarea, prelucrarea și utilizarea de către S.C. Zupfinestre S.R.L. și a punctelor sale de lucru.
S.C. Zupfinestre S.R.L. nu este răspunzătoare pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor din cauza incapacității UTILIZATORULUI de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de către UTILIZATOR a datelor furnizate sau autorizarea de către UTILIZATOR acordată unei alte persoane de a utiliza datele UTILIZATORULUI.

COD DE CONDUITĂ APLICABIL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB
În legătură cu utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului web precum și în legătură cu conținutul pe care îl completează, UTILIZATORUL ca și utilizator în formularul de contact pus la dispoziție de către S.C. Zupfinestre S.R.L. este de acord că nu va proceda la următoarele acțiuni și nici nu va permite nimănui, direct sau indirect să:
-comunice, transmită sau să pună la dispoziție orice conținut sau informație pe care nu are dreptul sa o pună la dispoziție în conformitate cu orice lege sau dispoziție contractuală;
-comunice, transmită sau să pună la dispoziție informații care nu sunt publice sau informații personale care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul explicit al acelei persoane;
-comunice, transmită sau să pună la dispoziție, informații care încalcă orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale unei părți în alt mod;
-restricționeze sau să împiedice accesul altor utilizatori în accesarea sau vizitarea site-ului, inclusiv dar fără a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfeței site-ului;
-accesarea sau încercarea de accesare a site-ului web sau a unor secțiuni ale acestuia prin orice alt mijloc decât prin interfața dedicată utilizatorilor;
-modificarea site-ului în orice mod sau orice formă, în scopul de a obține acces neautorizat la site;
-utilizarea site-ului sau a materialelor pentru orice scop ilegal;
-folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în orice scop ilegal, injust sau cu rea-credință;
-exprimarea în mod expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentându-le ca fiind aprobate de S.C. Zupfinestre S.R.L., fără acordul S.C. Zupfinestre S.R.L., acordat în prealabil, în formă scrisă;
-prezentarea ca fiind o altă persoană sau reprezentant al unei entități, indiferent dacă aceasta este o informație adevărată sau una fictivă, inclusiv ca și colaborator al S.C. Zupfinestre S.R.L. sau reprezentant al S.C. Zupfinestre S.R.L..
-transmiterea oricărui conținut sau informație care sunt ilegale, frauduloase, amenințătoare, abuzive, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, de ură, vulgare sau în alt mod, sau încalcă drepturile S.C. Zupfinestre S.R.L. sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi; transmiterea oricărui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale fără autorizația de a face acest lucru; transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți; sau transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate denumite și mesaje SPAM (cu excepția celor permise în mod expres altfel de către S.C. Zupfinestre S.R.L.);
-utilizarea site-ului pentru a face rău minorilor în orice fel;
-transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;
-modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la bază sau algoritmi de orice parte a Site-ului;
-eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Site;
-comportamente de hărțuire în mediul online;
-crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe Site, fără autorizație scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții S.C. Zupfinestre S.R.L.;
-folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Site-ului sau conținutul fără acordul S.C. Zupfinestre S.R.L., prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișată pe site;
-culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora;
-încălcarea oricăror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementările europene.
Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor „Termeni și Condiții”.
De asemenea, prin acceptarea prezenților „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL declară că a înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a site-ului, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astăzi în mediul online.
În cazul în care UTILIZATORUL alege să prezinte orice idei, sugestii, documente și / sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispoziție de către S.C. Zupfinestre S.R.L., recunoaște și este de acord că:
-mesajele UTILIZATORULUI nu conțin informații confidențiale sau protejate;
-S.C. Zupfinestre S.R.L. nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru conținutul mesajelor transmise;
-S.C. Zupfinestre S.R.L. nu este ținută de nici o obligație de confidențialitate, explicită sau implicită, cu privire la datele furnizate;
-S.C. Zupfinestre S.R.L. are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege să nu utilizeze sau să dezvăluie) aceste comunicări în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; mesajele și informațiile transmise de UTILIZATOR vor deveni în mod automat proprietatea S.C. Zupfinestre S.R.L.;
-UTILIZATOR nu are dreptul la nici o compensație de orice fel de la S.C. Zupfinestre S.R.L. în nici un caz.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ și RESTRICȚII LA UTILIZARE

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, UTILIZATORUL poate utiliza Materialele exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu elimine nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.
Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, poate utiliza Site-ul și Materialele exclusiv pentru uzul său personal cu condiția că să nu utilizeze, reproducă, modifice, afișeze, distribuie, să creeze lucrări derivate sau eludeze orice măsură tehnologică prin care se controlează în mod eficient accesul la Site și / sau materiale în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, manual sau automat, în orice scop.
Folosirea Site-ului și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termenii și Condiții”, este o încălcare a drepturilor de autor S.C. Zupfinestre S.R.L., și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.
Site-ul, inclusiv partea software, baze de date, informațiile, conținutul, codurile de calculator, idei, know-how și materiale (precum și toate modificările și lucrările derivate ale acestora, precum și orice proprietate intelectuală și alte drepturi legate de acestea sau care sunt conținute în acesta) inclusiv, fără a se limita la, selecția, secvența "look and feel" și dispunerea elementelor, precum și succesiunea „ferestrelor” este deținut și operat de S.C. Zupfinestre S.R.L., și vor rămâne proprietatea exclusivă a S.C. Zupfinestre S.R.L..
UTILIZATORUL este de acord că Site-ul este protejat prin dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi. În plus, confirmă că nu dobândește nici un drept de proprietate, prin utilizarea Site-ului sau a Materialelor, că nu va contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea S.C. Zupfinestre S.R.L. a site-ului și conținutul acestuia. Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe Site (denumite colectiv "Mărci") sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale S.C. Zupfinestre S.R.L. și ale PARTENERILOR S.C. Zupfinestre S.R.L.
Mărcile comerciale pentru proprietatea S.C. Zupfinestre S.R.L., înregistrate sau neînregistrate, nu pot fi utilizate în legătură cu orice serviciu care nu este oferit de S.C. Zupfinestre S.R.L. în orice mod care ar putea să provoace confuzie în relația cu clienții, sau în orice mod care denigrează S.C. Zupfinestre S.R.L..
Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordarea, explicită sau implicită, sau în alt mod, unui drept de a utiliza orice marca comercială, fără permisiunea expresă scrisă a S.C. Zupfinestre S.R.L..
Utilizarea necorespunzătoare a oricărei Mărci comerciale este interzisă, iar S.C. Zupfinestre S.R.L. va pune în aplicare în conformitate cu dispozițiile legale drepturile sale de proprietate intelectuală în astfel de mărci, inclusiv prin litigii de natură civilă și / sau penală.
Mărcile comerciale deținute de S.C. Zupfinestre S.R.L. pot fi identificate în lista mărcilor publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală.

LINK-URI

Ca un avantaj pentru utilizatorii site-ului S.C. Zupfinestre S.R.L. se pot furniza link-uri către site-uri web ale unor terțe părți.
Daca UTILIZATORUL folosește aceste link-uri, va părăsi site-ul S.C. Zupfinestre S.R.L. Relațiile cu terțe părți, prin intermediul acestor link-uri către acele site-uri sau aplicații ale terțelor părți privesc strict relația dintre UTILIZATOR și terțele părți.
Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel, S.C. Zupfinestre S.R.L. nu este responsabil pentru conținutul, produsele sau serviciile oferite pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web, ori pentru orice actualizări sau modificări ale acestor site-uri, pentru utilizarea sau incapacitatea de a utiliza astfel de site-uri sau alte practici ale acestor site-uri, precum și faptul că S.C. Zupfinestre S.R.L. oferă astfel de legături nu indică nici o aprobare sau susținere a oricărui material conținut pe orice site. Site-urile terțelor părți nu sunt sub controlul S.C. Zupfinestre S.R.L., și aceasta nu va face nici o reprezentare în ceea ce privește calitatea, adecvarea, funcționalitatea sau legalitatea oricăror site-uri la care poate oferi prin link-uri.
S.C. Zupfinestre S.R.L. își declină orice responsabilitate pentru conținutul, legalitatea, decența sau acuratețea informațiilor, precum și pentru orice produse și servicii, care apar pe orice site-ul / aplicația terțelor părți.
Prin prezenții „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL exonerează în mod complet, irevocabil, dar și pentru totdeauna S.C. Zupfinestre S.R.L. și renunță la orice pretenție sau cerere pe care ar putea-o avea împotriva S.C. Zupfinestre S.R.L. cu privire la astfel de linkuri sau site-uri ale terțelor părți.

ACCESUL MINORILOR

S.C. Zupfinestre S.R.L. încurajează părinții să utilizeze supravegherea parentală corespunzătoare pentru a stabili dacă acordă autorizație copiilor minori pentru a accesa Site-ul. Protecțiile care asigură un control parental (cum ar fi serviciile de hardware, software sau de filtrare) sunt disponibile în comerț, acestea putând ajuta UTILIZATORUL la limitarea accesului la materialul care este dăunător pentru minori.

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR și CONDIȚIILOR. DAUNE-INTERESE.

Încălcarea acestor „Termeni și Condiții”, inclusiv folosirea neautorizată a site-ului, pot fi cercetate și se pot lua măsuri împotriva acestora, inclusiv însă fără a se limita la procese civile, penale sau de altă natură.

UTILIZATORUL înțelege și este de acord că rămâne la libera alegere a S.C. Zupfinestre S.R.L., și fără o notificare prealabilă, că S.C. Zupfinestre S.R.L. poate restricționa sau bloca accesul UTILIZATORULUI la site sau la serviciile oferite de acesta, că poate anula anumite evenimente, poate refuza să onoreze anumite servicii în derulare sau servicii viitoare care au legătură cu UTILIZATORUL ori cu o persoană care acționează în mod concertat cu UTILIZATORUL, dacă S.C. Zupfinestre S.R.L. consideră că „Termenii și Condițiile”, drepturile S.C. Zupfinestre S.R.L. partenerilor săi sau drepturile altui vizitator sau site sunt încălcate.

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Site-ul, materialele prezentate pe acesta și orice serviciu obținut prin intermediul prezentului site sunt furnizate ca atare fără nici un fel de garanție expresă sau implicită.

UTILIZATORUL își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din folosirea site-ului și din încrederea acordată acestuia. Nici o opinie, sfat sau declarație a S.C. Zupfinestre S.R.L. fie că este făcută prin intermediul site-ului sau în altă modalitate, nu creează nici un fel de garanție.

S.C. Zupfinestre S.R.L. nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asumă responsabilitatea pentru orice serviciu publicat sau oferit de către o terță parte prin acest site sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar S.C. Zupfinestre S.R.L. nu va fi parte în nici un mod în eventuale tranzacții derulate între UTILIZATOR și o terță parte.

Utilizarea site-ului și a altor materiale prezentate pe site se face pe propria răspundere a UTILIZATORULUI. De asemenea, UTILIZATORUL este unica persoaă răspunzătoare pentru orice daună cauzată sistemului din computerul UTILIZATORULUI sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descărcarea a oricăror astfel de materiale.

Sfaturile sau informațiile, fie că sunt acordate oral, fie în scris, obținute de UTILIZATOR din partea S.C. Zupfinestre S.R.L. sau a oricăror entități care alcătuiesc acest brand sau prin acest site nu va crea nici o garanție care nu este stipulată în mod explicit.

Site-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți site-ului sau materialelor. Cu toate că S.C. Zupfinestre S.R.L. încearcă să asigure integritatea Site-ului, nu garantează cu privire la caracterul complet și la corectitudinea Site-ului.

În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea site-ului este pusă la îndoială, UTILIZATORUL este rugat să contacteze S.C. Zupfinestre S.R.L. la adresa de e-mail office@zupfinestre.ro, iar dacă este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi găsit pe site, precum și informații suficiente pentru a permite S.C. Zupfinestre S.R.L. să contacteze S.C. Zupfinestre S.R.L., va încerca să soluționeze problemele Utilizatorului cât mai curând posibil, având în vedere o perioadă rezonabilă de timp.

RĂSPUNDERE

În cadrul limitelor legale, UTILIZATORUL este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici entitățile care alcătuiesc acest brand, asociații lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători față de UTILIZATOR sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) în temeiul oricărui contract sau neglijență în legătură cu site-ul sau materialele prezentate pe site.

PUBLICITATE

Newsletter-ele S.C. Zupfinestre S.R.L. sunt transmise prin intermediul entităților care formează brandul S.C. Zupfinestre S.R.L.. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care UTILIZATORUL completează formularul de contact pus la dispoziție de S.C. Zupfinestre S.R.L., acesta are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin completarea formularului de dezabonare pus la dispoziție pe pagina principală, denumită și „Home Page”.

Renunțarea la primirea Newsletter-elor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezenții „Termeni și Condiții”.

ro_RORomână